O Nas / About

IM Trener HR oferuje szkolenia z zakresu HR, kadr i płac oraz popularyzuje nowoczesne metody nauczania. Uważamy, że nauka zawsze powinna być atrakcyjna i przyjemna. Dlatego stawiamy za interaktywne zajęcia, w których teoria jest przekładana na praktykę.

„Pasja nauczania zmotywowała mnie do rozpoczęcia przygody z autorskimi szkoleniami. Chcę się dzielić wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania ludźmi, a w szczególności na temat kadr i płac, którymi zajmuję się zawodowo od kilkunastu lat.

Nawiązując do cytowanego Benjamina Franklina, skupiam się na stosowaniu takich metod nauczania, które są adekwatne zarówno dla określonej grupy odbiorców jak i tematu szkolenia. Stawiam na przekazanie treści najwyższej jakości w atrakcyjnej i przystępnej formie. Uważam, że nawet najpoważniejsze i najtrudniejsze zagadnienia można wykładać w sposób prosty i przyjemny.

Jeśli chcesz spróbować alternatywnego podejścia do nauki zagadnień HR, to koniecznie zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty szkoleniowej.”

ILONA MARSZAŁKOWSKA


 

IM HR Trainer offers trainings about HR, personnel administration and payroll, likewise popularizes modern teaching methods. We believe that learning should always be attractive and fun. Thus we offer interactive lessons where theory is translated into practice.

„The passion of teaching motivated me to start an adventure with the original trainings. I want to share my knowledge and experience in human resources management, and especially on the topic of personnel and payroll. 

Referring to quoted Benjamin Franklin, I focus on using such teaching methods which are relevant to the target audience as well as to the topic of the training. I focus on a delivery of the highest quality content in an attractive and affordable form. I believe that even the most serious and difficult subjects can be taught in a simple and enjoyable way.

If you want to try an alternative approach to learning HR, then you should definitely get familiarized with my training offer.”

zdjęcie (2)ILONA MARSZAŁKOWSKA

Reklamy