O Nas / About

Pasja nauczania zmotywowała mnie do rozpoczęcia przygody z autorskimi szkoleniami. Chcę się dzielić wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania ludźmi, a w szczególności na temat kadr i płac, którymi zajmuję się zawodowo od kilkunastu lat.

Nawiązując do cytowanego Benjamina Franklina, skupiam się na stosowaniu takich metod nauczania, które są adekwatne zarówno dla określonej grupy odbiorców jak i tematu szkolenia. Stawiam na przekazanie najwyższej jakości treści w atrakcyjnej i przystępnej formie. Uważam, że nawet najpoważniejsze i najbardziej skomplikowane zagadnienia można wykładać w sposób prosty i przyjemny.

Jeśli chcesz spróbować alternatywnego podejścia do nauki zagadnień HR, to koniecznie zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty szkoleniowej i bloga.


 

 

The passion of teaching motivated me to start an adventure with the original training. I want to share my knowledge and experience in human resources management, and especially on the topic of personnel and payroll. 

Referring to quoted Benjamin Franklin, I focus on using such teaching methods which are relevant to the target audience as well as to the topic of the training. I focus on a delivery of the highest quality content in an attractive and affordable form. I believe that even the most serious and difficult subjects can be taught in a simple and enjoyable way.

If you want to try an alternative approach to learning HR, then you should definitely get familiarized with my training offer.