Witamy na stronie IM Trener HR!

IM Trener HR to projekt skierowany do wszystkich, którzy chcą się zapoznać z zagadnieniami polskiego prawa pracy, w sposób łatwy i przystępny. Oferujemy praktyczne szkolenia z obszaru kadr i płac oraz dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na ten temat na naszym blogu. 

Zarówno szkolenia jak i publikowane posty są tworzone w taki sposób, aby przekazać wartościowe treści w zrozumiały dla każdego sposób. Wierzymy, że nawet najbardziej skomplikowane tematy, jesteśmy w stanie przedstawić w atrakcyjnej i łatwo przyswajalnej formie.

Wskazówki dotyczące zatrudnienia znajdą u nas zarówno przedstawiciele pracodawców jak i pracownicy. Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest się odnaleźć w gąszczu polskich przepisów. Szczególną grupą naszych odbiorców są osoby obcojęzyczne pracujące w Polsce. Wersja anglojęzyczna strony jest skierowana właśnie dla nich.

Mamy ogromną nadzieję, że  również Ty znajdziesz tutaj informacje, których szukałeś.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń HR: Nasza oferta / Our services oraz naszym blogiem: Blog


„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”  – Benjamin Franklin

Welcome to IM HR Trainer website!

IM HR Trainer is a project addressed to everyone who is interested in issues related to Polish labor law, payroll rules and other employment information. We offer practical trainings in human resources and payroll and share our knowledge and experience on this subject on our blog.

Both – the trainings and the posts are created in such a way as to convey valuable content in approachable to everyone method.

You will find on our website essential information regarding employment for employers and employees. A special group of our recipients are foreigners working in Poland. An English version of the site is created specifically for them.

We hope that you will also find here an information, which you are looking for.

Please feel invited to check out our trainings offer: Nasza oferta / Our services
and our blog:Blog

 

Reklamy
Płyta 1

O Nas / About

IM Trener HR oferuje szkolenia z zakresu HR, kadr i płac oraz popularyzuje nowoczesne metody nauczania. Uważamy, że nauka zawsze powinna być atrakcyjna i przyjemna. Dlatego stawiamy za interaktywne zajęcia, w których teoria jest przekładana na praktykę.

„Pasja nauczania zmotywowała mnie do rozpoczęcia przygody z autorskimi szkoleniami. Chcę się dzielić wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania ludźmi, a w szczególności na temat kadr i płac, którymi zajmuję się zawodowo od kilkunastu lat.

Nawiązując do cytowanego Benjamina Franklina, skupiam się na stosowaniu takich metod nauczania, które są adekwatne zarówno dla określonej grupy odbiorców jak i tematu szkolenia. Stawiam na przekazanie treści najwyższej jakości w atrakcyjnej i przystępnej formie. Uważam, że nawet najpoważniejsze i najtrudniejsze zagadnienia można wykładać w sposób prosty i przyjemny.

Jeśli chcesz spróbować alternatywnego podejścia do nauki zagadnień HR, to koniecznie zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty szkoleniowej.”

ILONA MARSZAŁKOWSKA


 

IM HR Trainer offers trainings about HR, personnel administration and payroll, likewise popularizes modern teaching methods. We believe that learning should always be attractive and fun. Thus we offer interactive lessons where theory is translated into practice.

„The passion of teaching motivated me to start an adventure with the original trainings. I want to share my knowledge and experience in human resources management, and especially on the topic of personnel and payroll. 

Referring to quoted Benjamin Franklin, I focus on using such teaching methods which are relevant to the target audience as well as to the topic of the training. I focus on a delivery of the highest quality content in an attractive and affordable form. I believe that even the most serious and difficult subjects can be taught in a simple and enjoyable way.

If you want to try an alternative approach to learning HR, then you should definitely get familiarized with my training offer.”

zdjęcie (2)ILONA MARSZAŁKOWSKA

Płyta 2

Witamy na stronie IM Trener HR!

IM Trener HR to projekt skierowany do wszystkich, którzy chcą się zapoznać z zagadnieniami polskiego prawa pracy, w sposób łatwy i przystępny. Oferujemy praktyczne szkolenia z obszaru kadr i płac oraz dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na ten temat na naszym blogu. 

Zarówno szkolenia jak i publikowane posty są tworzone w taki sposób, aby przekazać wartościowe treści w zrozumiały dla każdego sposób. Wierzymy, że nawet najbardziej skomplikowane tematy, jesteśmy w stanie przedstawić w atrakcyjnej i łatwo przyswajalnej formie.

Wskazówki dotyczące zatrudnienia znajdą u nas zarówno przedstawiciele pracodawców jak i pracownicy. Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest się odnaleźć w gąszczu polskich przepisów. Szczególną grupą naszych odbiorców są osoby obcojęzyczne pracujące w Polsce. Wersja anglojęzyczna strony jest skierowana właśnie dla nich.

Mamy ogromną nadzieję, że  również Ty znajdziesz tutaj informacje, których szukałeś.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń HR: Nasza oferta / Our services oraz naszym blogiem: Blog


„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”  – Benjamin Franklin

Welcome to IM HR Trainer website!

IM HR Trainer is a project addressed to everyone who is interested in issues related to Polish labor law, payroll rules and other employment information. We offer practical trainings in human resources and payroll and share our knowledge and experience on this subject on our blog.

Both – the trainings and the posts are created in such a way as to convey valuable content in approachable to everyone method.

You will find on our website essential information regarding employment for employers and employees. A special group of our recipients are foreigners working in Poland. An English version of the site is created specifically for them.

We hope that you will also find here an information, which you are looking for.

Please feel invited to check out our trainings offer: Nasza oferta / Our services
and our blog:Blog

 

Płyta 4

Kontakt / Contact

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:


Please feel free to contact us directly: